Turkort

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Månedens tur - mandag d. 29. april 2019

Sted:
Lystrup Skov.

Rutebeskrivelse:
Ruten går hovedsageligt ad gode skovstier og -veje. Der gås 175 m op og det samme ned i løbet af turen.

Vi holder frokost-/kaffepause ved shelteret nær Himmerigsbakke. Det er ca. halvvejs på turen. Andre pauser efter behov.

Turens længde:
Ca. 9 km.

Turens varighed:
Ca. 3 timer inklusive pauser.

Mødested:
Det sædvanlige sted ved Vandtårnsbakken på Skovvang. Vi kører i biler til parkeringspladsen på den nordlige side af Lystrupvej (N55° 51.277' E12° 11.906'), hvorfra vi starter ca. kl. 09:50.

Tilmelding:
Senest søndag d. 28/2 på mail til Erik eller sms til 2022 5423. Angiv om du har bil med og kan have nogen med.


Turarkiv - månedens tur

Om turarkivet - månedens tur

Arkivet er opdelt efter årstal. Du kan downloade turene (gpx-filen), som er beskrevet i skemaerne.
Detaljeret beskrivelse af turene med ruten indtegnet på 4 cm kort findes på siden Turkort (adgangsbeskyttet).

Højreklik på linket med GPX-filer og vælg "Gem link som...", så har du helt styr på, hvor filen gemmes på din PC/Tablet (anbefales). Den gemte fil kan så f.eks. importeres til et program (f.eks. BaseCamp) eller tjeneste, som kan læse gpx-filer.

Hvis du f.eks. har Google Earth installeret, kan du åbne gpx-filen (som kml-fil) og se ruten der.

Se evt. redaktørens sider Om GPX filer eller Open Street Map (OSM).

Dato
Beskrivelse af ture i 2019
GPX-fil
2019-01-21
Start: P-plads Geels Bakke. Geelskov og Ravnholm Skov. Pauser nord for Nymølle og ved Holtekollen. Længde: Ca. 9,5 km.
Varighed: Ca. 3 timer inkl. pauser.
2019-02-18
Start: N55° 49.227' E12° 33.172' (Skodsborgvej). Tur i Jægersborg Hegn. Kort stop ved Stampedam efter ca. 2 km. Pause ved Strandmøllen (godt 5 km) og ved Terrassen efter godt 8 km. Længde: 10,7 km. Varighed: 3 timer med pauser.
2019-03
Ingen tur i marts

Dato
Beskrivelse af ture i 2018
GPX-fil
2018-11-19
Lille Hareskov og Jonstrup Vang. Start: P-plads Skovlystvej (N55° 45.607' E12° 22.504'). Ruten er tilrettelagt, så man kommer forbi særlige træer (Grenaderen, Djævelen og Skrædderen), mindesten og rillesten. Der er ikke højdeforskelle af betydning, og man går ad gode skovveje og -stier. Der er indlagt 2 pauser - ved Hytten og Fuglehavehuspladsen. Længde: 10,5 km. Varighed: Ca. 2 timer uden pauser.
2018-10-22
Bastrup Sø - Klevads Mose. Start: P-plads ved Nymøllevej (N55° 49.081' E12° 18.604'). Ruten går ad grusstier i mark og skovterræn syd og nord om Bastrup sø og Klevads mose. Længde: 9,9 km. Varighed: Ca. 2 timer og 10 minutter eksklusiv pause. Pause ved shelter i Ganløse Eged.
2018-09-17
Kongsholmparken. Start: P-plads Rendsagervej i Albertslund (N55° 38.552' E12° 21.279'). Turen går rundt om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Tilde og Thomas, som holder til i området, besøges. Længde: 7,4 km. Varighed: Ca. 2 timer og 40 minutter incl. pauser. Pauser ved AktivitetsCamp og shelter nord for Tueholm Sø.
2018-08-20
Sjælsøstien og Eskemose Skov. Start: P-plads vest for Tingstedet (N55° 52.348' E12° 25.067'). Godt 500 m af stien går på træbro, hvor et fugleskjul passeres. Længde: 9,5 km. Varighed: Ca. 2 timer og 40 minutter incl. pause. Pause ved Sjælsø Strand. Alene turen til Jægerhytten og retur er 5,5 km.
2018-07
Ingen tur i juli.
2018-06-25
Tur gennem Hørsholm Sumpskov og Sjælsølund. Start: P-plads ved Istedrødvejen/Sjælsølund (N55° 52.842' E12° 27.556'). Pause efter 2 km ved Evighedsbakken. De følgende 2 km af ruten går ad stien langs den nordlige bred af Sjælsø Længde: 7 km. Varighed: Ca. 2 timer incl. pause.
2018-05-28
Tur rundt om Gurre Sø. Start: Lige øst for gården Valdemarslund (N56° 01.138' E12° 29.822'). Pause ved N56° 02.420' E12° 28.602' (grillplads).Turen går hovedsagelig ad skovstier langs søbredden, enkelte steder påbrede skovveje. Der er ikke højdeforskelle af betydning. Længde: 9 km. Varighed: Lidt under 3 timer incl. pause.
2018-05-02
Allerød Stavgangsforenings forårstur til Halmstad, Sverige. Ad prins Bertils sti til Halmstad med start ved Grötviks Småbåtshamn (den korte tur).
2018-04-23
Start: N55° 52.943' E12° 30.983' (P-plads Rungstedvej). Ruten er i Rungsted Hegn og Folehave Skov og følger i hovedsagen rød og blå motionsrute. Længde: 9,1 km med mulighed for at afkorte til ca. 5 km. Pause ved Planteskolehuset. Varighed: 3 timer inkl. pause.
2018-03
Ingen registreret tur i marts
2018-02-19
Start: N55° 53.679' E12° 22.365' P-plads Frederik 7 Vej nordlige del af Tokkekøb Hegn. Ruten ligger i den østlige del af Store Dyrehave. Hovedpunkter: Start - Skovdam - Horsebohus (N55° 55.342' E12° 21.747'). Ruten er 10,2 km.
2018-01-29
Start: N55° 54.137' E12° 20.725' P-plads ved Rågårds-hus i Store Dyrehave. Rågårds Mose - Maltemosen - Lille Hestehave - Hillerød golfklubs arealer - Ny Hammersholt. Ruten er 10,2 km.
Dato
Beskrivelse af ture i 2017
GPX-fil
2017-11-27
Start: N55° 49.255' E12° 30.770' (P-plads Attemosevej). Kirkeskov - Degneengen i Kirkeskoven - Søllerød golfklubs arealer - Rygård - Kalvemosen. Længde: 7,4 km.
2017-10-30
Start: N55° 50.756' E12° 28.910' (P-plads: Femsølyng). Rude Skov - Agersø - Maglebjerg - Femsølyng. Længde: 4,9 km.
2017-09-25
Start: N55° 59.367' E12° 20.852' (P-plads øst for Skov-skolen). Gribskov - Dronningens og Kongens Bøge ved Esrum sø - Smørstensvej - Kærlighesstien - Milestedsvej. Længde: 11 km.
2017-08-28
Start: N55° 47.681' E12° 22.050' (P-plads Bavnestedet). Farum sø. Sækken - Ryget Skov - Præsteskov - Ryethøj. Længde: 8,2 km.
2017-06-26
Start: N55° 56.508' E12° 18.438' (P-plads ved Barok-haven Frederiksborg Slot). Skreks Swamp/Stenholt Vang - Gribskov. Længde: 9,6 km.
2017-05-29
Start: N56° 05.144' E12° 24.050' (P-plads/Tegners Museum). Rusland - Skulpturpark Tegners Museum - Dronningmølle strand. Længde: 9,7 km.
2017-04-24
Start: N55° 47.132' E12° 23.860' (P-plads/Frederiksborgvej). Nørreskov ved Furesø. Dybendalsrenden - Valdemarstenen - Caspers Dam - Fandens Mose - Åsevang. Længde: 5,9 km.
Dato
Beskrivelse af ture i 2016
GPX-fil
2016-09-26
Start: N55° 49.416' E12° 19.062'. Farum Lillevang - Terkelskov - Nyvang - Ganløse Ore - Sortemosen - Mølleåen. Længde: 8,4 km.
2016-08-29
Start: N55° 53.145' E12° 21.650'. Tokkekøb Hegn - Storedam. Længde: 7,5 km.
2016-07
Ingen registreret tur i juli
2016-06-27
Start: N55° 53.145' E12° 21.650'. Tokkekøb Hegn - Storedam - Lergrav ved Dæmpegård. Længde: 7,3 km.
2016-05-30
Start: N55° 48.495' E12° 26.439'. Jægerhuset - Holte - Malmmose - Næsseslottet. Længde: 8,2 km.
2016-04-25
Start: N55° 50.263' E12° 16.732'. Lynge grusgrav. Længde: 5,1 km.
2016-02-29
Start: N55° 50.746' E12° 27.260' (Biskop Svanes Vej - Birkerød). Rude Skov - Stubbesø - Løjesø - Agersø - Svends Dam - Ebberød Dam. Længde: 7,7 km.
2016-01-25
Start: N55° 54.172' E12° 21.423'. Svabervej - Skov-fogedvej - Odderdam - Skovdam - Syvvej - Stjernen - Femvej - Svabervej. Længde: 9 km.

Opdateret: 22-04-2019