Allerød sø

Udgangspunkt: Parkeringspladsen for enden af Allerødvej.

Parkeringsmulighed: P-pladsen ved Allerød Sø for enden af Allerødvej, GPS: N55° 51.808' E12° 22.298'. Alternativt kan der parkeres ved Lyngby tømmerhandel N55° 51.853' E12° 22.401' på Sortemosevej, hvorfra der kun er ca. 5 min. gang til turens udgangspunkt.

Turens varighed: Ca. 1 time og 15 minutter uden pauser plus 20 minutter ekstra til rundturen ved Blovstrødbanen.

Turens længde: Ca. 4,8 km. Skærer man rundturen til Blovstrødbanen fra, så bliver turen kun på 3,7 km.

Sværhedsgrad: Let. Ruten er ikke afmærket i terrænet, men området er lille, og det er let at finde vej. Veje og stier er i fin stand, og man kan sagtens gå turen i almindeligt fodtøj, i hvert fald i sommerhalvåret. I vinterperioden og i våde perioder anbefales noget mere fornuftigt fodtøj.

Højdemeter: ↗ 36 m ↘ 36 m.

Højeste punkt: Vest for Kattehale, 62 m. Karen Sofies høj er 54 m.

Kort: Allerød Kommune har på et tidspunkt udgivet folderen "Allerød Sø og Kattehale Mose", men den er jeg ikke sikker på er i omløb mere. Naturstyrelsen har heller ikke en folder om området (2018).

GPX-fil: Allerød sø

Højreklik på linket og vælg "Gem link som...", så har du helt styr på, hvor filen gemmes på din PC/Tablet (anbefales). Den gemte fil kan så f.eks. importeres til et program eller en tjeneste, der kan læse gpx-filer.


Oplevelser og historie

Karen Sofies høj
Karen Sofies høj, 25/3 2010. Højen er anlagt af overjorden fra Blovstrød Teglværks lergrave en gang i midten af 1800-tallet. Højen er til minde om teglværksejerens datter. Det store skønne elletræ, som stod midt på højen er desværre gået til p.g.a. sygdom.
Områdets historie går tilbage til år 900 - 1000. I den periode opstod bosættelser overalt i det nordsjællandske område, og skovene blev ryddet, hvilket har givet navn til "rødtiden". En rydning nordvest for søen fik navnet Allerød, som betyder rydningen i eller ved elleskoven.

Hvis man er interesseret i fugle, er der masser at se og høre ved Allerød Sø. Der findes bl.a. nattergal, stor flagspætte, træløber, spætmejse, halemejse, broget fluesnapper og forskellige arter af sangfugle.
De allesteds nærværende vandfugle som blishøns og gråand findes naturligvis også. Rovfuglene fra de nærved liggende skove jager også på de åbne arealer. Er man heldig, kan man få fiskeørn og rød glente at se.

Af større pattedyr findes rådyr, ræv og lækat. Det er også muligt at se grævling, hvis man er heldig og er på rette tid og sted.

Bevoksningen i området er meget varieret. Der er sumpskov med birke- og elletræer, blandet løvskov på den mere tørre bund ind mod Ravnsholt Skov og på bakken mod jernbanen. Mod Ravnsholt Skov har man fremmet ege-, hassel- og birkeskov.

Tager man madkurven med, er der mulighed for at sidde ved bænke og borde ved sydøstkanten af Allerød Sø eller på Kattehaleengen.

Blovstrødbanen

Når man nu alligevel er ved Allerød Sø, så læg vejen forbi Nordsjællands eneste smalsporede veteranbane. Blovstrødbanen blev til i 1981, da Dansk Jernbane-Klub's materiel fra de lollandske roebaner skulle flyttes fra Maribo sukkerfabrik på grund af pladsmangel.

Spornettet omfatter to strækninger. Begge udgår fra Blovstrød H (Blovstrød Teglværk), - det ene mod Kongevejen over Blovstrød Teglværksvej via Storkevad til Blovstrød hallen, - det andet går mod Allerød Sø i en kurve under S-banen til Oskar Jensens Bro. Det er her fra broen, at man kan tage et smut op til Blovstrød H.
Køreplanen er ikke så omfattende, idet der kun køres på søn- og helligdage i perioden fra Store Bededag indtil og med efterårsferien i oktober. Alle togene udgår fra Blovstrød H. og turene varer ca. 30 min.

Hvis du vil vide mere om banen, så besøg deres egen hjemmeside: Blovstrødbanen
Blovstrødbanen


Indtryk fra området


1 / 4
Torsdag d. 25/3 2010. Udsigt mod det smukke Øxenholm fra Kirkestien.
2 / 4
Torsdag d. 25/3 2010. Kattehaleengen set fra den vestlige ende.
3 / 4
Torsdag d. 25/3 2010. Nordvestlige hjørne af området ved Allerød sø.
4 / 4
Søndag d. 12/8 2012. Nordøstlige hjørne af Allerød sø.


Opdateret: 13-04-2021