Furesøen - Næsseslottet og Nørreskoven

Udgangspunkt:
Næsseslottet ved Holte: Parkeringspladsen ved Holte station.
Nørreskoven: Parkeringspladsen ved Frederiksborgvej.

Parkeringsmuligheder:
Vest for Holte station ved Holte havn: N55° 48.561' E12° 28.129'
Ved restaurant Jægerhuset, hvor der er begrænset plads: N55° 48.509' E12° 26.432'
P-plads Frederiksborgvej: N55° 47.135' E12° 23.855'

Turenes varighed:
Nørreskoven: Ca. 1 time.
Næsseslottet ved Holte: 2,33 - 3 timer

Turenes længde:
Nørreskoven: 3,6 km.
Næsseslottet/Holte: 9,3 km

Sværhedsgrad: For begge ruterne gælder, at der ikke er højdeforskelle af væsentlig betydning. På ruten ved Holte er terrænet vest for Næsseslottet lidt kuperet, men den største højdeforskel er på ca. 10 m.
Ruten i Nørreskoven er en anelse mere kuperet og højdeforskelle på ca. 40 meter skal forceres et par gange.

Højdemeter: ↗ 115 m ↘ 115 m (ved Holte)
↗ 104 m ↘ 106 m (i Nørreskoven)

Højeste punkt: 36 m (Turen v. Holte), 66 m (Nørreskoven)

Kort: Naturstyrelsens folder: Nørreskoven ved Furesø. Se nedenfor under "Den romantiske landskabshave og Furesøparken.

GPX-filer: Nørreskoven Næsseslottet/Holte

Højreklik på linket og vælg "Gem link som...", så har du helt styr på, hvor filen gemmes på din PC/Tablet (anbefales). Den gemte fil kan så f.eks. importeres til et program eller en tjeneste, der kan læse gpx-filer.


Den romantiske landskabshave og Furesøparken

Søllerød kommune udgav i 1997, før den blev en del af Rudersdal kommune, en engelsk/dansk folder ved navn "Den romantiske landskabshave", men den er jeg ikke sikker på, man kan opdrive mere. Til gengæld kan man så gå ind og læse om haven på Rudersdals kommunes hjemmeside.

Næsseslottet, som ligger mellem Store Kalv og Lille Kalv, er opført 1782-83. Bygherren var en storkøbmand Frédéric de Coninck, og det er også ham, der oprindelig i årene efter slottes opførelse fik anlagt haven "Den romantiske landskabshave".

Haven er blevet renoveret i 1995-96. Det samme gælder broen, som løber over kanalen i havens østlige ende. Det er de oprindelige porthuse fra 1780'erne, som ligger vest for broen. (Privat beboelse). Der er kun adgang til dele af haven, og det er tydeligt markeret, hvor du ikke må færdes. Haven er arrangeret natur med forbillede i sydengelske herregårdsparker.

På Chevalier-øen (eller Den kinesiske ø), som er den lille ø lige nord for slottet, stod tidligere et lille tehus, som nu kan ses på Nationalmuseet i Brede.

Du kan læse mere om både haven og Furesøparken på Rudersdal kommunes hjemmeside under "Natur og miljø".


Nørreskoven

Der har sandsynligvis været skov her siden skoven indvandrede til Danmark efter den sidste istid. Meget af skoven ved Furesøens stejle skrænter for lov at forfalde naturligt.

Flådeegene
Danmark mistede hele sin flåde i 1807; englænderne tog den simpelt hen med efter at have bombarderet København. Frederik d. VI udstedte kort efter en forordning, hvorefter det blev forbudt både at udføre og sælge egetræ, som var egnet til skibsbyggeri. Træet blev simpelt hen beslaglagt for at få opbygget en ny flåde. Kongen befalede samtidig, at der rundt omkring i landet skulle plantes et stort antal egetræer. I 1808 blev egetræer mærket og forbeholdt flåden. Deraf navnet flådeege. Nørreskovens flådeege er plantet i 1798.

Det blev omkring 1850 almindeligt at bygge skibe af stål, og bl.a. derfor får heldigvis de fleste flådeege nu lov at stå urørt tilbage. Det er dog muligt at fælde af dem, hvis det tjener en god sag. Et eksempel herpå er, at Skov- og Naturstyrelsen i 2003 leverede 24 flådeege til restaureringen af et af USA’s nationale klenodier – den tomastede og 70 meter lange ”Coronet” fra 1885.

Svenskebøgene
Navnet Svenskebøgene har sin oprindelse i, at den oprindelige skov blev fældet af svenske lejesoldater under Københavns belejring i 1658-60. De svenske tropper lå i lejr i skovene omkring København og ryddede i isvintrene store skovområder for at skaffe brænde. De gamle, fredede træer fra omkring 1665 får lov at forfalde naturligt til glæde for insekter, svampe og fugle.


Hvad man ellers kan se og opleve omkring Furesøen

Sejl med båd på Furesøen og de tre andre søer: Lyngby Sø, Bagsværd Sø og den lille Vejlesø. Bådfarten startede i 1890`erne og har siden da sejlet fast rutefart på søerne. Endnu den dag i dag sejler to af bådene fra den tid. Det er ”Prins Christian”, bygget i 1896 og Prinsesse Alexandrine”, bygget i 1895. Oprindelig var det dampbåde, men nu drives de med diesel.

På Furesøen sejles ruten Frederiksdal - Kollekolle - Furesøbad - Birkerød (ved Birkerød Sejlklub, Plantagevej 80, 3460 Birkerød) - Jægerhuset - Holte på søn- og helligdage fra første weekend i maj til sidste weekend i september.

Tag et kig på Bådfartens hjemmeside , hvis du vil vide mere.

Hvis du selv vil levere fremdriften til sejladsen, kan du besøge Frederiksdal kanoudlejning. Frederiksdal kanoudlejning er en del af Kanokajakcenter.dk, som er en sammenslutning af Kano- og Kajakværkstedet i Nybro, Frederiksdal Kano- og Bådudlejning, Frederiksdal Kajakhotel og Frederiksdal Kajakskole og tilbyder alle aktiviteter, kurser og salg af varer indenfor kano- og kajaksporten.

Frederiksdal ligger i den sydøstlige ende af Furesøen.

Lidt længere mod sydøst er der Nybro Båd- og kanoudlejning, hvor du også kan leje kanoer og både.

På den nordøstlige bred af Furesøen, finder du "Vaserne" - et 120 hektar stort fredet sø-, mose- og overdrevsområde. Her kan også gås nogle skønne ture evt. med samme udgangspunkt som for turen i Furesøparken/Den romantiske Landskabshave. Du kan finde fire årstidsfoldere til download på Fugleværnsfondens hjemmeside.


Indtryk fra Nørreskoven (2009)

  • 13/9 2009. Næsseslottet set fra Søstien i Nørreskoven.

  • Søstien i Nørreskoven

  • Vinden har godt fat i dag

  • I nærheden af bålplads og landgangssted

  • Krogede bøge ved skrænten

  • Falden kæmpe. Træerne får lov at henfalde naturligt


Opdateret: 23-01-2018