Jeg hedder Erik Hansen og er en årgang 1953.

Er opvokset på Midtsjælland i byen St. Merløse, hvor jeg også gik i skole. Jeg blev matematisk naturfaglig student fra Roskilde Amtsgymnasium i 1973, og lige efter min studentereksamen aftjente jeg min værnepligt ved Sjællandske Artilleriregiment i Holbæk.

Værnepligten blev lidt længere end jeg havde forestillet mig, da jeg måtte på sergentskole i Varde. Efter endt værnepligt arbejdede jeg som kontraktansat sergent og senere oversergent, før jeg i 1977 søgte og blev optaget på Hærens Officersskole.

Officersuddannelsen blev afsluttet i 1981, hvorefter jeg, som officer i artilleriet, havde afvekslende tjeneste ved regimenter og skole. Den sidste del af min militære tilværelse blev tilbragt dels i Forsvarskommandoens Materielstab og dels ved Forsvarets Materieltjeneste, hvor mit primære arbejdsområde var NATO standardisering.

Jeg blev pensioneret med udgangen af november 2008 efter i alt 35 års tjeneste i Forsvaret, og arbejdede derefter i en kort periode som civilt ansat konsulent ved Forsvarets Materieltjeneste i sidste halvdel af 2009, men nyder nu tilværelsen som pensionist.
Redaktøren tæt ved "Danska Fall.
Fra en tur til Simlångsdalen i Halmstad kommune, september 2016."


Om domænet Vandreturen.dk

Den første hjemmeside oprettede jeg hos TDC tilbage i 1998, og allerede dengang kaldte jeg også siden for Vandreturen, men den faktiske adresse var mildest talt ikke særlig "mundret". Derfor besluttede jeg mig da også for at købe et "rigtigt" domæne i juli 2000.

Vandreturen har skiftet design nogle gange siden "fødslen", men hovedindholdet drejer sig fortsat om vandreture, rejse- og naturoplevelser.
Den seneste opdatering af Vandreturen startede jeg på i slutningen af september 2017.

Her i slutningen af januar 2018 er jeg så blevet "færdig" med opdateringen. I runde tal i alt 4 måneder, 800 filer og 300 links senere. Jeg har ikke gjort det op i timer - men der er brugt mange! Og jeg har lært nyt stof undervejs.

Det er primært designet, som er blevet ændret, men der er også "luget ud" i det faktiske indhold. Vandreturen skulle nu gerne være mere responsiv end hidtil, dvs. at den også kan ses på mindre skærme, som f.eks. mobiltelefoner.

Siderne er nu skrevet i HTML5 og CSS og med en lille smule brug af Javascript her og der. Javascript er ikke lige min spidskompetence, men det er mere eller mindre nødvendigt til visse funktioner på siden.

Jeg bruger ikke nogle "fancy" programmer til at producere siderne med. HTML-editoren NetBeansIDE, som jeg anvender, er open-source og altså gratis. Programmet kan langt mere, end jeg nogen sinde kommer til at bruge, og det er meget nemt at arbejde med.

Grafik og billeder redigerer jeg ved hjælp af Corel PaintShopProX6; det er ganske vist ikke den nyeste version, men det rækker rigeligt til mit brug.

Vandreturen et hobbyprojekt. Det betyder, at siderne ikke bliver vedligeholdt og opdateret så tit, som man ellers kan opleve andre steder på nettet. At opdatere og vedligeholde skulle helst fortsætte med at være lystbetonet og ikke en sur pligt.


Din sikkerhed - dit ansvar

En del af de informationer om ture, som er beskrevet på Vandreturen har efterhånden en del år på bagen, men jeg har valgt at beholde dem alligevel. Jeg har bestræbt mig på at give ordentlig og præcis information, men kan i sagens natur ikke påtage mig ansvar for nogen form for tab, skade eller ulempe hos de, som har anvendt informationerne på disse sider.

At en vandretur er beskrevet her på Vandreturen.dk er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den er sikker for dig. Du er til enhver tid selv ansvarlig for din egen sikkerhed, når du begiver dig ud på en vandretur eller rejse. Undersøg selv forholdene omkring turen eller på rejsemålet og søg supplerende information.

Vandreturen.dk skal først og fremmest tjene som inspirationskilde.

Opdateret: 17-10-2021