De turforslag, som er her på siden, er inspiration til en tur ud i naturen. Nogle af turene bliver med tiden måske til "Månedens særlige tur" for mandagshold Ma1 i Allerød Stavgangsforening. I så fald bliver de optaget i turarkivet med en detaljeret beskrivelse og et printbart turkort.

Du kan downloade alle turene, der er her på siden, som GPX-filer. Måden du foreslås at gøre det på afhænger af, om du bruger en PC eller en tablet/telefon.

Hvis du bruger PC, så højreklik på linket med GPX-filen og vælg "Gem link som...". Den gemte fil kan efterfølgende importeres til et program (f.eks. BaseCamp), som kan læse gpx-filer.

På telefon/tablet: Tryk og hold på linket indtil en menu kommer frem. Vælg så hvad du vil gøre. F.eks. importere direkte til en app (f.eks. Topo GPS), som kan læse filen.

Du kan læse lidt om topo GPS på min side om Open Street Map: Topo GPS


Turkort - Færgelunden

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Færgelunden

Sted:
Færgelunden ved Frederikssund.

Rutebeskrivelse:
Turen forløber ad gode stier og skovveje det meste af vejen. Der er moderate stigninger og fald - ca. 360 m både op og ned.

Turens længde:
Ca. 7 km.

Turens varighed:
Ca. 1 time og 30 minutter i moderat tempo og uden pauser.

GPX-fil her: Færgelunden


Turkort - Arrenæs

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Arrenæs

Sted:
Arrenæs ved Frederiksværk.

Rutebeskrivelse:
Turen forløber ad gode stier og skovveje det meste af vejen. Der er udsigt til Arresø på en del af turen. 2 gode shelterpladser undervejs. Det ene shelter er ved bredden af Arresø, og det andet er ved en lille idyllisk fiskesø tæt på borgruinen Dronningholm, som er en af de ældste i Danmark. Undervejs passeres også en række gravhøje fra ældre bronzealder. Der er en del stigninger/fald undervejs; en af dem i form af en stejl trappe. Der er i alt ca. 380 m både op og ned. Den med rødt tegnede spor er en alternativ rute.

Turens længde:
Ca. 9 km.

Turens varighed:
Ca. 2 timer 15 minutter i moderat tempo og uden pauser.

GPX-fil her: Arrenæs


Turkort - Himmelev Skov

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Himmelev Skov

Sted:
N55° 40.021' E12° 06.811' er udgangspunkt for turen.

Rutebeskrivelse:
Himmelev Skov er anlagt i 2003. De to største søer i området hedder Noden og Fanen. Det er vist indlysende hvorfor!

Turen forløber ad gode stier og skovveje det meste af vejen. Ved passage af Kildemosen kan der være lidt vådt. Moderate stigninger/fald undervejs (Ca. 90 m op og det samme ned).

De mange havtorn omkring søerne må holdes i ave a.h.t. andre plantearter bl.a. den sjældne og fredede orkidé biblomst, som blomstrer i juni/juli.
Der er også mange forskellige fuglearter at se bl.a. toppet lappedykker.

Der er flere steder på ruten nogle rigtig fine udsigter til bl.a. Roskilde domkirke.

Du kan læse mere om Himmelev Skov på Naturstyrelsens hjemmeside

Turens længde:
Ca. 6,5 km.

Turens varighed:
Ca. 1 timer 30 minutter i moderat tempo og uden pauser.

GPX-fil her: Himmelev Skov


Turkort - Lynghøj Søerne og Hyrdehøj Skov

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Lynghøj Søerne og Hyrdehøj Skov

Sted:
Parkeringspladsen Lyngageren 61 (N55° 37.434' E12° 00.347') er udgangspunkt for turen.

Rutebeskrivelse:
Lynghøjsøerne består af tre søer, der engang var en del af Svogerslev Grusgrav, men som siden efteråret 2019 er blevet åbnet for publikum som et rekreativt område. Der kan bades i alle de tre søer.

Kunstneren Thomas Dambo har udført skulpturen Runde Rie, som sidder ved breden af en af søerne.

Der er gode veje og stier i hele området også i Hyrdehøjskoven, hvor der er et superfint overdækket picnic-sted med grill- og bålplads.

Turens længde:
Ca. 9,6 km. Undlades Hyrdehøjskoven, så kan den afkortes til 6,8 km.

Turens varighed:
Ca. 2 timer 45 minutter i moderat tempo og uden pauser. 2 timer hvis man undlader Hyrdehøjskoven.

GPX-fil her: Lynghøj Søerne og Hyrdehøj Skov


Turkort - Stenholtsvang og Nødebo Holt

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Stenholtsvang og Nødebo Holt

Sted:
Parkeringspladsen Stenholtsvang (N55° 57.832' E12° 21.000') er udgangspunkt for turen.

Rutebeskrivelse:
Turen starter ved fuglereservatet og går dernæst rundt om Store Fønstrup Dam. Stien på den vestlige side af dammen kan være lidt udfordrende - men ikke svær. Den nordlige del af ruten i Nødebo Holt bringer dig til en picnic-plads med to shelters, bålplads og flere borde med bænke. Dejlig udsigt ud over Møllekrog. I alt gås 485 m opad og det samme nedad.

Turen kan afkortes med ca. 1 time (4 km), hvis ruten rundt i Nødebo Holt udelades. I tilgift går du også ca. 180 m mindre både op og ned.

Vej- og stiforhold er generelt gode, men der skal gås et stykke på asfalt (cykel-/gangsti).

Turens længde:
Ca. 10,7 km. Undlades Nødebo Holt, så kan den afkortes til 6,5 km.

Turens varighed:
Ca. 2 timer 45 minutter i moderat tempo og uden pauser. 1 time 45 minutter hvis man tager den korte rute.

GPX-fil her: Stenholtsvang


Turkort - Gribskov ved Maarum

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Gribskov ved Maarum

Sted:
Parkeringspladsen ved Tinghussøen (N56° 01.879' E12° 18.683') er udgangspunkt for turen.

Rutebeskrivelse:
Ruten forløber ad gode skovveje og -stier. På den første del af ruten er der et stykke med asfaltvej. De fleste steder kan man gå på ridespor ved siden af skovvejen, hvis man foretrækker et blødere underlag.

Der er ikke væsentlige stigninger undervejs. Der gås ca. 185 m op og det samme ned.

Det er en tur, hvor man kommer forbi punkter, der spænder over mere end 5000 års Danmarkshistorie fra yngre stenalder til middelalder og nutid.

Du kan hvile benene undervejs på tre rigtig fine picnic-pladser: Lejrpladsen ved Bolandshus, Hvidekilde og Grønnekilde. På de to sidstnævnte er der overdækkede siddepladser.

Turens længde:
Ca. 10,7 km. Afkortes turen ved den røde rute bliver den 7,3 km i alt.

Turens varighed:
Ca. 2 timer 45 minutter i moderat tempo og uden pauser. 1 time 50 minutter hvis man afkorter turen.

GPX-fil her: Gribskov ved Maarum


Turkort - Aboretet - Folehaven ved Hørsholm

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Aboretet - Folehaven ved Hørsholm

Sted:
Parkeringspladsen ved Hørsholm Kirkegård (N55° 52.173' E12° 30.551') er udgangspunkt for turen.

Rutebeskrivelse:
Ruten forløber ad gode veje og stier, og der ikke væsentlige stigninger/fald undervejs. Der kan ses over 2000 forskellige træer og buske i Aboretet. Den ældste del af Aboretet (nærmest hovedindgangen) er etableret i 1936 og den nye del Frihedslyst er fra 1986.

Aboretet er åbent hver dag fra 07:30 til solnedgang, og der er gratis adgang.

Det er ikke tilladt at samle blade, frugter eller kogler i samlingen.

Ruten går igennem en del af Helseskoven Octavia, hvor der flere steder er gode muligheder for at holde en pause.

Turens længde:
Ca. 4,7 km. Hvis man vælger også at gå en tur rundt om Springdam og Ubberød Dam (uden for Aboretet) kan man forlænge turen med et par kilometer.

Turens varighed:
Ca. 1 timer 10 minutter i moderat tempo og uden pauser. Læg en ½ time til hvis du går rundt om dammene.

GPX-fil her: Aboretet - Folehaven ved Hørsholm


Opdateret: 19-02-2023