Turkort - månedens tur

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Helsinge - Høbjerg Hegn 26/2 2024

Udgangspunkt:
P-plads Parkvænget 23 (N56° 01.545' E12° 11.859'), er udgangspunkt for turen.

Rutebeskrivelse:
Ruten forløber dels ad fastbanet vej (ca. 2 km) og ad gode skovveje og -stier. Der er ikke særlige udfordringer undervejs. Den samlede stigning: Ca. 80 m op og det samme ned.
Vi går ruten rundt med uret. Der er planlagt 1 pause undervejs (ved den orange nål på kortet).

Turens længde:
Ca. 8 km.

Turens varighed:
Ca. 2 timer uden pauser.

Mødested og -tid:
Det sædvanlige mødested overfor Løvsangervang 1 kl. 10:00. Vi ankommer til P-plads Parkvænget ca. 10:30.

For de som kører selv: N56° 01.545' E12° 11.859' (den nordligste blå nål på kortet).

Tilmelding:
Senest søndag aften 25/2 pr. mail/telefon, så vi kan koordinere samkørsel.

HUSK:
Forplejning, drikke og siddeunderlag.

GPX-fil her: Helsinge - Høbjerg Hegn

TIP!
På PC anbefales det, at du højreklikker på filen og vælger "Gem link som...". På telefon/tablet: Tryk og hold på linket indtil en menu kommer frem. Vælg så hvad du vil gøre. F.eks. importere direkte til en app, som kan læse filen.Denne måneds tur adskiller sig lidt fra de vanlige, da det er en kombineret byvandring og skovtur.

OBS! Vi udsætter turen, hvis det bliver dårligt vejr (regn og blæst).

For de som har lyst til det, kan vi slutte turen på Café Bella med enten en frokost eller en glad kop kaffe med kage. Caféen ligger nok på Helsinges smukkeste placering ved gadekæret. Der er både indendørs og udendørs siddepladser.

Se mere på caféns hjemmeside Café Bella


Punkter af interesse

Helsinge kirke
De ældste dele af Helsinge Kirke er det lille kor og den østlige del af kirkeskibet. De stammer formentlig fra første halvdel af 1100-tallet. I 1400-tallet blev kirkeskibet forlænget, og der kom hvælvede lofter. Det nuværende våbenhus er svært at datere pga. mange ombygninger, men menes at stamme fra før år 1500. Det nordlige våbenhus, som i dag er kapel, er bygget i 1500-1525. Tårnet er fra omkring år 1500. Senere har der været adskillige ombygninger, især i 1800-tallet.
Kirken blev restaureret i 1952.
I 1956 skænkede bankbogholder Johannes Hansen kirken et smukt indbundet eksemplar af Christian 3.s bibel i faksimile. En faksimile er en nøjagtig gengivelse af et håndskrevet eller trykt dokument ved hjælp af særlige fotografiske eller tryktekniske metoder.
Det var i hovedsagen Christiern Pedersen, der oversatte denne første danske bibel til dansk efter Luthers tyske oversættelse. I kirken findes desuden en mindetavle over Christiern Pedersen, som Thor Lange har ladet opsætte.
Nationalmuseet har digitaliseret bogværket "Danmarks Kirker" fra 1967. Her kan man finde en meget detaljeret omtale af kirkens og inventarets historie.
Kilde: Helsinge kirke

Mindemuren ved Helsinge gadekær for Christiern Pedersen
Kannik, læge, forfatter, bogtrykker og udgiver og Danmarks første humanist. Født i Helsingør ca. 1480, hvor han muligvis er begravet. Kannik i Lund 1505. Drog på studieophold i Paris (1508-15), hvor han reddede det håndskrift af Saxos Gesta danorum, der ligger til grund for alle senere udgaver. Han var nært knyttet til Christian d.2, som han sluttede sig til under dennes landflygtighed i Nederlandene. Vendte tilbage til Danmark i 1532 og fik efter fredsslutningen (Grevens fejde, borgerkrig 1534-36) amnesti i 1536 og blev beskæftiget med litterære arbejder bl.a. med en fordanskning af Luthers tyske Bibel. Boede i Helsinge fra 1544 til sin død 16. januar 1554.

Domkapitel er en romerskkatolsk betegnelse for den forsamling af præster (kannikker), som er knyttet til en domkirke, hvor de har til opgave at sikre en værdig og højtidelig liturgi (Liturgi er indenfor kristendommen gudstjenesters ritual).

Etymologi
Ordet liturgi kommer via middelalderlatin liturgia fra græsk leiturgia 'tjenesteydelse over for folket', senere generelt om offentlig tjeneste, herunder gudstjeneste, afledt af leos, laos 'folk' og ergon 'arbejde'.

Ordet kannik kommer af middelalderlatin canonicus 'deltager i et fællesskab med ordensregler (canones)', af græsk kanon 'rør, rettesnor'.
Kilder: Arkiv.dk og Den Store Danske

Mindestenen ved Helsinge gadekær
Mindestenen er rejst af Gribskovs Veteranforening til ære for Danmarks udsendte i international tjeneste siden 1948.


Turarkiv - månedens tur

Om turarkivet - månedens tur

Arkivet er opdelt efter årstal. Du kan downloade turene (gpx-filerne), som er beskrevet i skemaerne.
Detaljeret beskrivelse af turene med ruten indtegnet på 4 cm kort (nogle få dog på 2 cm kort) findes på siden Turkort (adgangsbeskyttet).

Hvis du bruger PC, så højreklik på linket med GPX-filen og vælg "Gem link som...". Den gemte fil kan efterfølgende importeres til et program (f.eks. BaseCamp), som kan læse gpx-filer.

På telefon/tablet: Tryk og hold på linket indtil en menu kommer frem. Vælg så hvad du vil gøre. F.eks. importere direkte til en app (f.eks. Topo GPS), som kan læse filen.

Se evt. redaktørens sider Om GPX filer eller Open Street Map (OSM).

Positioner angives med WGS84 systemet i formatet grader og decimalminutter, f.eks. N 55° 53.067’ E 12° 22.108. For omregning til et andet format kan du se en vejledning her.


Dato
Beskrivelse af ture i 2024
GPX-fil
2024-12-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-11-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-10-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-09-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-08-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-07-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-06-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-05-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-04-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-03-xx
Beskrivelse
GPX-fil
2024-02-26
Helsinge - Høbjerg Hegn. Start: P-plads Parkvænget 23 (N56° 01.545' E12° 11.859'). Længde: 8 km. Stigninger op/ned: Ca. 80 m.
2024-01-29
Nejedes Vesterskov - Arresø. Start: P-plads Ravnsbjergvej N55° 58.059' E12° 12.741' Længde: Ca. 6,8 km. Stigninger op/ned: Ca. 100 m.
Dato
Beskrivelse af ture i 2023
GPX-fil
2023-12
Ingen tur. Juleferie.
Data
2023-11-20
Nejedes Vesterskov - Arresø. Start: P-plads Ravnsbjergvej N55° 58.059' E12° 12.741' Længde: Ca. 6,8 km. Stigninger op/ned: Ca. 100 m.
2023-10-30
Nyvang - Terkelskov - Mølleå. Start: P-plads Farumvej N55° 48.808' E12° 18.165'. Længde: 8,8 km eller afkortning til 5,8 km. Stigninger op/ned: Ca. 90 m.
2023-09
Ingen tur
2023-08-28
Lille Funkedam - Maltemose - Præstevang Skov. Start: P Gl. Frederiksborgvej N55° 54.894' E12° 19.375'. Længde: Ca. 7,8 km. Stigninger op/ned: 80 m.
2023-07
Sommerferie - ingen tur
2023-06-26
Aboretet i Hørsholm. Start: P Hørsholm kirkegård N55° 52.172' E12° 30.558'. Længde: Ca. 5,7 km. Stigninger op/ned: Ca. 90 m
2023-05-22
Slagslunde Skov - Buresø. Start: P Gulbjergvej N55° 49.218' E12° 11.896'. Længde: Ca. 8,1 km. Stigninger op/ned: Ca. 100 m.
2023-04-24
Maarum - Gribskov. Start: P-plads Frederiksværkvej N56° 01.873' E12° 18.685'. Længde: Ca. 8 km. Stigninger op/ned: Ca. 200 m.
2023-03-20
Aggebo-Græsted Hegn. Start ved P-plads på Tulstrupvej. Længde: ca. 7,4 km. Stigninger op/ned: 150 m.
2023-02-27
Rundt i Valby Hegn og forbi alle langdysserne. Start: N56° 02.282' E12° 13.111'. Længde: Ca. 8 km. Stigninger op/ned: 150 m.
2023-01-23
Rundt i Stenholts Indelukke (Grib Skov) omkring Fønstrup Dam. Længde: Ca. 9,5 km.

Dato
Beskrivelse af ture i 2022
GPX-fil
2022-12
Ingen tur
2022-11-21
Nejede Vesterskov. Start ved Alsønderup Kirke (P). Dele af ruten er ad Kulsvierstien i åbent terræn, men ellers på gode skovveje. Længde: 6,4 km. Stigninger (op/ned): 87 m.
2022-10-31
Ellemosestien ved Ramløse er planlagt, men udskudt til et senere tidspunkt.
Start ved P Ramløse sportshal - Ruten er overvejende i åbent terræn. Fortidsminder passeres undervejs. Ca. 12 km.
2022-09
Ingen tur.
2022-08
Ingen tur
2022-07
Ingen tur
2022-06-13
Langs Usserød Å. Start ved P Nivå Kirke. Ruten er mest i åbent terræn uden væsentlige stigninger/fald undervejs. Tid: 2 timer uden pauser. Længde: 9 km. Stigninger: Op/ned: 117 m.
2022-05-02
Rude Skov - søerne. Start ved P-plads Grevemosehus. Tid: 2 timer u. pauser. Længde: 9,1 km. Signinger: Op/ned 245 m.
2022-04
Ingen tur - udskudt til 2/5
2022-03-21
Freerslev Hegn med start ved P-plads Midtvej/Tørvemosevej (N55° 55.451' E12° 14.805'). Ruten forløber dels af fastbanede skovveje dels på ridestier. Ingen væsentlige stigninger/fald (ca. 180 m op/ned). Nem. Længde: 7 km.
2022-02
Ingen tur
2022-01
Ingen tur
Dato
Beskrivelse af ture i 2021
GPX-fil
2021-12
Ingen tur. Juleferie.
2021-11-22
Tokkekøb Hegn/Den Tobenede Bøg. Start: N55° 53.145' E12° 21.650'. Lille kort og let tur på stierne i den vestlige del af skoven. Længde: Ca. 4 km.
2021-10
Ingen tur. Efterårsferie.
2021-09-20
Vaserne - Frederikslund Skov. Start: Birkerød Sejlklub (N55° 48.981' E12° 25.956'). Gode stier og veje og ingen betydende stigninger/fald undervejs. Længde: Ca. 8 km.
2021-08-30
Gennem Tokkekøb Hegn til Den Landfaste Holm og retur. Start: N55° 53.145' E12° 21.650', som er Ma1 sædvanlige mødested. Gode stier og veje og ingen betydende stigninger/fald undervejs. Længde: 9 km.
2021-07
Ingen tur. Sommerferie.
2021-06-28
Start: P-plads (N55° 37.434' E12° 00.347'). Lynghøjsøerne består af tre søer, der engang var en del af Svogerslev Grusgrav, men som siden efteråret 2019 er blevet åbnet for publikum som et skønt rekreativt område. Der gås ca. 340 m op og det samme ned under turen. Længde: 9 km.
2021-05-31
Start (P): Ved Færgelundsvej (N55° 50.599' E12° 01.794'). Turen går rundt i yderkanten af Færgelunden og man kommer ned på stranden med udsigt til Frederikssund og Jægerspris. Moderate stigninger: 160 m op og 145 m ned. Længde: Ca. 7 km.
2021-04-26
Start (P): N55° 53.145' E12° 21.650'.I Tokkekøb Hegn ad kendte skovveje og -stier til det grønne areal lige øst for Blovstrød og retur. Hvil ved Allerød Spejdercenters bålplads. Længde: 8,4 km.
2021-03-29
Start (P): N55° 53.145' E12° 21.650'. Lidt nord for vej-T Fuglevang/Skovvang. Mejsevang - Kirkeltevej - Rågårdshus - Svabervej - Skovfogedvej - P.
Længde: 8,1 km.
2021-02
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2021-01
Ingen tur pga. Corona-restriktioner

Dato
Beskrivelse af ture i 2020
GPX-fil
2020-12
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-11
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-10
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-09-14
Ejby Ådal. Start: N55°42.315' E11°50.747' Ca. 6 km med udsigt til Bramsnæs Bugt/Isefjord på hovedparten af turen.
2020-08
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-07
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-06
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-05
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-04
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-03-22
Opgavetur i Tokkekøb Hegn
2020-02-17
Brødeskov/Børstingerød Mose. 5,7 km.
2020-01-20
Mølleådalen mellem Ørholm og Lyngby.H+B. Ørholm - Brede - Fuglevad - Sorgenfri Slotshave.
Ingen data
Dato
Beskrivelse af ture i 2019
GPX-fil
2019-12
Ingen tur
2019-11-18
Store Dyrehave. 8 km. H+B
Ingen data
2019-10-21
Lyngby Åmose/Nybro Skov. H+B. 8 km. ad skovstier, som kan være våde, så gode støvler anbefales. Efter ca. 5 km. holdes hvil under tag ved Den Gamle Have i Frederiksdal
Ingen data
2019-09-30
Slagslunde Skov og Krogenlund
(Buresø rundt)
2019-08-19
Ryget Skov/Farum Sø
2019-07
Sommerferie - ingen tur
2019-06-17
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. 9 km.
2019-05-21
Tur til Hven. 11,5 km
2019-04-29
Lystrup Skov. 9,6 km
2019-03
Ingen tur i marts
2019-02-18
Start: N55° 49.227' E12° 33.172' (Skodsborgvej). Tur i Jægersborg Hegn. Kort stop ved Stampedam efter ca. 2 km. Pause ved Strandmøllen (godt 5 km) og ved Terrassen efter godt 8 km. Længde: 10,7 km. Varighed: 3 timer med pauser.
2019-01-21
Start: P-plads Geels Bakke. Geelskov og Ravnholm Skov. Pauser nord for Nymølle og ved Holtekollen. Længde: Ca. 9,5 km.
Varighed: Ca. 3 timer inkl. pauser.

Dato
Beskrivelse af ture i 2018
GPX-fil
2018-11-19
Lille Hareskov og Jonstrup Vang. Start: P-plads Skovlystvej (N55° 45.607' E12° 22.504'). Ruten er tilrettelagt, så man kommer forbi særlige træer (Grenaderen, Djævelen og Skrædderen), mindesten og rillesten. Der er ikke højdeforskelle af betydning, og man går ad gode skovveje og -stier. Der er indlagt 2 pauser - ved Hytten og Fuglehavehuspladsen. Længde: 10,5 km. Varighed: Ca. 2 timer uden pauser.
2018-10-22
Bastrup Sø - Klevads Mose. Start: P-plads ved Nymøllevej (N55° 49.081' E12° 18.604'). Ruten går ad grusstier i mark og skovterræn syd og nord om Bastrup sø og Klevads mose. Længde: 9,9 km. Varighed: Ca. 2 timer og 10 minutter eksklusiv pause. Pause ved shelter i Ganløse Eged.
2018-09-17
Kongsholmparken. Start: P-plads Rendsagervej i Albertslund (N55° 38.552' E12° 21.279'). Turen går rundt om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Tilde og Thomas, som holder til i området, besøges. Længde: 7,4 km. Varighed: Ca. 2 timer og 40 minutter incl. pauser. Pauser ved AktivitetsCamp og shelter nord for Tueholm Sø.
2018-08-20
Sjælsøstien og Eskemose Skov. Start: P-plads vest for Tingstedet (N55° 52.348' E12° 25.067'). Godt 500 m af stien går på træbro, hvor et fugleskjul passeres. Længde: 9,5 km. Varighed: Ca. 2 timer og 40 minutter incl. pause. Pause ved Sjælsø Strand. Alene turen til Jægerhytten og retur er 5,5 km.
2018-07
Ingen tur i juli.
2018-06-25
Tur gennem Hørsholm Sumpskov og Sjælsølund. Start: P-plads ved Istedrødvejen/Sjælsølund (N55° 52.842' E12° 27.556'). Pause efter 2 km ved Evighedsbakken. De følgende 2 km af ruten går ad stien langs den nordlige bred af Sjælsø Længde: 7 km. Varighed: Ca. 2 timer incl. pause.
2018-05-28
Tur rundt om Gurre Sø. Start: Lige øst for gården Valdemarslund (N56° 01.138' E12° 29.822'). Pause ved N56° 02.420' E12° 28.602' (grillplads).Turen går hovedsagelig ad skovstier langs søbredden, enkelte steder påbrede skovveje. Der er ikke højdeforskelle af betydning. Længde: 9 km. Varighed: Lidt under 3 timer incl. pause.
2018-05-02
Allerød Stavgangsforenings forårstur til Halmstad, Sverige. Ad prins Bertils sti til Halmstad med start ved Grötviks Småbåtshamn (den korte tur).
2018-04-23
Start: N55° 52.943' E12° 30.983' (P-plads Rungstedvej). Ruten er i Rungsted Hegn og Folehave Skov og følger i hovedsagen rød og blå motionsrute. Længde: 9,1 km med mulighed for at afkorte til ca. 5 km. Pause ved Planteskolehuset. Varighed: 3 timer inkl. pause.
2018-03
Ingen registreret tur i marts
2018-02-19
Start: N55° 53.679' E12° 22.365' P-plads Frederik 7 Vej nordlige del af Tokkekøb Hegn. Ruten ligger i den østlige del af Store Dyrehave. Hovedpunkter: Start - Skovdam - Horsebohus (N55° 55.342' E12° 21.747'). Ruten er 10,2 km.
2018-01-29
Start: N55° 54.137' E12° 20.725' P-plads ved Rågårds-hus i Store Dyrehave. Rågårds Mose - Maltemosen - Lille Hestehave - Hillerød golfklubs arealer - Ny Hammersholt. Ruten er 10,2 km.
Dato
Beskrivelse af ture i 2017
GPX-fil
2017-11-27
Start: N55° 49.255' E12° 30.770' (P-plads Attemosevej). Kirkeskov - Degneengen i Kirkeskoven - Søllerød golfklubs arealer - Rygård - Kalvemosen. Længde: 7,4 km.
2017-10-30
Start: N55° 50.756' E12° 28.910' (P-plads: Femsølyng). Rude Skov - Agersø - Maglebjerg - Femsølyng. Længde: 4,9 km.
2017-09-25
Start: N55° 59.367' E12° 20.852' (P-plads øst for Skov-skolen). Gribskov - Dronningens og Kongens Bøge ved Esrum sø - Smørstensvej - Kærlighesstien - Milestedsvej. Længde: 11 km.
2017-08-28
Start: N55° 47.681' E12° 22.050' (P-plads Bavnestedet). Farum sø. Sækken - Ryget Skov - Præsteskov - Ryethøj. Længde: 8,2 km.
2017-06-26
Start: N55° 56.508' E12° 18.438' (P-plads ved Barok-haven Frederiksborg Slot). Skreks Swamp/Stenholt Vang - Gribskov. Længde: 9,6 km.
2017-05-29
Start: N56° 05.144' E12° 24.050' (P-plads/Tegners Museum). Rusland - Skulpturpark Tegners Museum - Dronningmølle strand. Længde: 9,7 km.
2017-04-24
Start: N55° 47.132' E12° 23.860' (P-plads/Frederiksborgvej). Nørreskov ved Furesø. Dybendalsrenden - Valdemarstenen - Caspers Dam - Fandens Mose - Åsevang. Længde: 5,9 km.
Dato
Beskrivelse af ture i 2016
GPX-fil
2016-09-26
Start: N55° 49.416' E12° 19.062'. Farum Lillevang - Terkelskov - Nyvang - Ganløse Ore - Sortemosen - Mølleåen. Længde: 8,4 km.
2016-08-29
Start: N55° 53.145' E12° 21.650'. Tokkekøb Hegn - Dæmpegård. Længde: 7,5 km.
2016-07
Ingen registreret tur i juli
2016-06-27
Start: N55° 53.145' E12° 21.650'. Tokkekøb Hegn - Storedam - Lergrav ved Dæmpegård. Længde: 7,3 km.
2016-05-30
Start: N55° 48.495' E12° 26.439'. Jægerhuset - Holte - Malmmose - Næsseslottet. Længde: 8,2 km.
2016-05-10
Start: N56° 42.606' E13° 01.582'. Skedalaskog, Halland, Sverige. Længde: 10 km.
2016-04-25
Start: N55° 50.263' E12° 16.732'. Lynge grusgrav. Længde: 5,1 km.
2016-02-29
Start: N55° 50.746' E12° 27.260' (Biskop Svanes Vej - Birkerød). Rude Skov - Stubbesø - Løjesø - Agersø - Svends Dam - Ebberød Dam. Længde: 7,7 km.
2016-01-25
Start: N55° 54.172' E12° 21.423'. Svabervej - Skov-fogedvej - Odderdam - Skovdam - Syvvej - Stjernen - Femvej - Svabervej. Længde: 9 km.

Opdateret: 18-02-2024