Turkort - månedens tur

Se i fuld skærmstørrelse

Du kan zoome ind og ud på det lille kort med rullehjulet på musen og også trække for at ændre placering. Det samme kan du gøre i fuldskærmvisning.

Blovstrød d. 26/4 2021

Sted:
Tokkekøb Hegn og det østlige Blovstrød.

Rutebeskrivelse:
I Tokkekøb Hegn ad kendte skovveje og -stier til det grønne areal lige øst for Blovstrød og retur. Vi holder hvil ved Allerød Spejdercenters bålplads (hvis vi får tilladelse). Ellers ved en af de kendte bålpladser i skoven. Der er ikke væsentlige stigninger undervejs. I alt ca. 140 højdemeter op og det samme ned.

Turens længde:
Ca. 8,2 km.

Turens varighed:
Ca. 2 - 2½ time inclusive pauser.

Mødested og -tid:
Det sædvanlige mødested lidt nord for vej-T Fuglevang/Skovvang kl. 10:00.

Tilmelding:
Ikke nødvendig denne gang.

HUSK:
Forplejning og drikke til turen.

GPX-fil her: Blovstrødturen

TIP!
På PC anbefales det, at du højreklikker på filen og vælger "Gem link som...". På telefon/tablet: Tryk og hold på linket indtil en menu kommer frem. Vælg så hvad du vil gøre. F.eks. importere direkte til en app, som kan læse filen.Turarkiv - månedens tur

Om turarkivet - månedens tur

Arkivet er opdelt efter årstal. Du kan downloade turene (gpx-filerne), som er beskrevet i skemaerne.
Detaljeret beskrivelse af turene med ruten indtegnet på 4 cm kort findes på siden Turkort (adgangsbeskyttet).

Hvis du bruger PC, så højreklik på linket med GPX-filen og vælg "Gem link som...". Den gemte fil kan efterfølgende importeres til et program (f.eks. BaseCamp), som kan læse gpx-filer.

På telefon/tablet: Tryk og hold på linket indtil en menu kommer frem. Vælg så hvad du vil gøre. F.eks. importere direkte til en app (f.eks. Topo GPS), som kan læse filen.

Se evt. redaktørens sider Om GPX filer eller Open Street Map (OSM).


Dato
Beskrivelse af ture i 2021
GPX-fil
2021-20-21
Start (P) med angivelse af koordinater efterfulgt af en kort beskrivelse af ruten og hvor svær den er. Til sidst anføres længden i km.
2021-20-21
Start (P) - Kort beskrivelse - Længde
2021-xx-yy
Start (P) - Kort beskrivelse - Længde
2021-xx-yy
Start (P) - Kort beskrivelse - Længde
2021-03
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2021-02
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2021-01
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
Dato
Beskrivelse af ture i 2020
GPX-fil
2020-12
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-11
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-10
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-09-14
Ejby Ådal. Start: N55°42.315' E11°50.747' Ca. 6 km med udsigt til Bramsnæs Bugt/Isefjord på hovedparten af turen.
2020-08
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-07
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-06
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-05
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-04
Ingen tur pga. Corona-restriktioner
2020-03-22
Opgavetur i Tokkekøb Hegn
2020-02-17
Brødeskov/Børstingerød Mose. 5,7 km.
2020-01-20
Mølleådalen mellem Ørholm og Lyngby.H+B. Ørholm - Brede - Fuglevad - Sorgenfri Slotshave.
Ingen data

Dato
Beskrivelse af ture i 2019
GPX-fil
2019-12
Ingen tur
2019-11-18
Store Dyrehave. 8 km. H+B
Ingen data
2019-10-21
Lyngby Åmose/Nybro Skov. H+B. 8 km. ad skovstier, som kan være våde, så gode støvler anbefales. Efter ca. 5 km. holdes hvil under tag ved Den Gamle Have i Frederiksdal
Ingen data
2019-09-30
Slagslunde Skov og Krogenlund
(Buresø rundt)
2019-08-19
Ryget Skov/Farum Sø
2019-07
Sommerferie - ingen tur
2019-06-17
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. 9 km.
2019-05-21
Tur til Hven. 11,5 km
2019-04-29
Lystrup Skov. 9,6 km
2019-03
Ingen tur i marts
2019-02-18
Start: N55° 49.227' E12° 33.172' (Skodsborgvej). Tur i Jægersborg Hegn. Kort stop ved Stampedam efter ca. 2 km. Pause ved Strandmøllen (godt 5 km) og ved Terrassen efter godt 8 km. Længde: 10,7 km. Varighed: 3 timer med pauser.
2019-01-21
Start: P-plads Geels Bakke. Geelskov og Ravnholm Skov. Pauser nord for Nymølle og ved Holtekollen. Længde: Ca. 9,5 km.
Varighed: Ca. 3 timer inkl. pauser.
Dato
Beskrivelse af ture i 2018
GPX-fil
2018-11-19
Lille Hareskov og Jonstrup Vang. Start: P-plads Skovlystvej (N55° 45.607' E12° 22.504'). Ruten er tilrettelagt, så man kommer forbi særlige træer (Grenaderen, Djævelen og Skrædderen), mindesten og rillesten. Der er ikke højdeforskelle af betydning, og man går ad gode skovveje og -stier. Der er indlagt 2 pauser - ved Hytten og Fuglehavehuspladsen. Længde: 10,5 km. Varighed: Ca. 2 timer uden pauser.
2018-10-22
Bastrup Sø - Klevads Mose. Start: P-plads ved Nymøllevej (N55° 49.081' E12° 18.604'). Ruten går ad grusstier i mark og skovterræn syd og nord om Bastrup sø og Klevads mose. Længde: 9,9 km. Varighed: Ca. 2 timer og 10 minutter eksklusiv pause. Pause ved shelter i Ganløse Eged.
2018-09-17
Kongsholmparken. Start: P-plads Rendsagervej i Albertslund (N55° 38.552' E12° 21.279'). Turen går rundt om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Tilde og Thomas, som holder til i området, besøges. Længde: 7,4 km. Varighed: Ca. 2 timer og 40 minutter incl. pauser. Pauser ved AktivitetsCamp og shelter nord for Tueholm Sø.
2018-08-20
Sjælsøstien og Eskemose Skov. Start: P-plads vest for Tingstedet (N55° 52.348' E12° 25.067'). Godt 500 m af stien går på træbro, hvor et fugleskjul passeres. Længde: 9,5 km. Varighed: Ca. 2 timer og 40 minutter incl. pause. Pause ved Sjælsø Strand. Alene turen til Jægerhytten og retur er 5,5 km.
2018-07
Ingen tur i juli.
2018-06-25
Tur gennem Hørsholm Sumpskov og Sjælsølund. Start: P-plads ved Istedrødvejen/Sjælsølund (N55° 52.842' E12° 27.556'). Pause efter 2 km ved Evighedsbakken. De følgende 2 km af ruten går ad stien langs den nordlige bred af Sjælsø Længde: 7 km. Varighed: Ca. 2 timer incl. pause.
2018-05-28
Tur rundt om Gurre Sø. Start: Lige øst for gården Valdemarslund (N56° 01.138' E12° 29.822'). Pause ved N56° 02.420' E12° 28.602' (grillplads).Turen går hovedsagelig ad skovstier langs søbredden, enkelte steder påbrede skovveje. Der er ikke højdeforskelle af betydning. Længde: 9 km. Varighed: Lidt under 3 timer incl. pause.
2018-05-02
Allerød Stavgangsforenings forårstur til Halmstad, Sverige. Ad prins Bertils sti til Halmstad med start ved Grötviks Småbåtshamn (den korte tur).
2018-04-23
Start: N55° 52.943' E12° 30.983' (P-plads Rungstedvej). Ruten er i Rungsted Hegn og Folehave Skov og følger i hovedsagen rød og blå motionsrute. Længde: 9,1 km med mulighed for at afkorte til ca. 5 km. Pause ved Planteskolehuset. Varighed: 3 timer inkl. pause.
2018-03
Ingen registreret tur i marts
2018-02-19
Start: N55° 53.679' E12° 22.365' P-plads Frederik 7 Vej nordlige del af Tokkekøb Hegn. Ruten ligger i den østlige del af Store Dyrehave. Hovedpunkter: Start - Skovdam - Horsebohus (N55° 55.342' E12° 21.747'). Ruten er 10,2 km.
2018-01-29
Start: N55° 54.137' E12° 20.725' P-plads ved Rågårds-hus i Store Dyrehave. Rågårds Mose - Maltemosen - Lille Hestehave - Hillerød golfklubs arealer - Ny Hammersholt. Ruten er 10,2 km.
Dato
Beskrivelse af ture i 2017
GPX-fil
2017-11-27
Start: N55° 49.255' E12° 30.770' (P-plads Attemosevej). Kirkeskov - Degneengen i Kirkeskoven - Søllerød golfklubs arealer - Rygård - Kalvemosen. Længde: 7,4 km.
2017-10-30
Start: N55° 50.756' E12° 28.910' (P-plads: Femsølyng). Rude Skov - Agersø - Maglebjerg - Femsølyng. Længde: 4,9 km.
2017-09-25
Start: N55° 59.367' E12° 20.852' (P-plads øst for Skov-skolen). Gribskov - Dronningens og Kongens Bøge ved Esrum sø - Smørstensvej - Kærlighesstien - Milestedsvej. Længde: 11 km.
2017-08-28
Start: N55° 47.681' E12° 22.050' (P-plads Bavnestedet). Farum sø. Sækken - Ryget Skov - Præsteskov - Ryethøj. Længde: 8,2 km.
2017-06-26
Start: N55° 56.508' E12° 18.438' (P-plads ved Barok-haven Frederiksborg Slot). Skreks Swamp/Stenholt Vang - Gribskov. Længde: 9,6 km.
2017-05-29
Start: N56° 05.144' E12° 24.050' (P-plads/Tegners Museum). Rusland - Skulpturpark Tegners Museum - Dronningmølle strand. Længde: 9,7 km.
2017-04-24
Start: N55° 47.132' E12° 23.860' (P-plads/Frederiksborgvej). Nørreskov ved Furesø. Dybendalsrenden - Valdemarstenen - Caspers Dam - Fandens Mose - Åsevang. Længde: 5,9 km.
Dato
Beskrivelse af ture i 2016
GPX-fil
2016-09-26
Start: N55° 49.416' E12° 19.062'. Farum Lillevang - Terkelskov - Nyvang - Ganløse Ore - Sortemosen - Mølleåen. Længde: 8,4 km.
2016-08-29
Start: N55° 53.145' E12° 21.650'. Tokkekøb Hegn - Dæmpegård. Længde: 7,5 km.
2016-07
Ingen registreret tur i juli
2016-06-27
Start: N55° 53.145' E12° 21.650'. Tokkekøb Hegn - Storedam - Lergrav ved Dæmpegård. Længde: 7,3 km.
2016-05-30
Start: N55° 48.495' E12° 26.439'. Jægerhuset - Holte - Malmmose - Næsseslottet. Længde: 8,2 km.
2016-04-25
Start: N55° 50.263' E12° 16.732'. Lynge grusgrav. Længde: 5,1 km.
2016-02-29
Start: N55° 50.746' E12° 27.260' (Biskop Svanes Vej - Birkerød). Rude Skov - Stubbesø - Løjesø - Agersø - Svends Dam - Ebberød Dam. Længde: 7,7 km.
2016-01-25
Start: N55° 54.172' E12° 21.423'. Svabervej - Skov-fogedvej - Odderdam - Skovdam - Syvvej - Stjernen - Femvej - Svabervej. Længde: 9 km.

Opdateret: 20-04-2021